pátek 21. listopadu 2014

Wednesday, 29th October - POSTER FAIR, BRNO

Wednesday, the most important day of the whole project, culmination of all the activities – Poster Fair held in the city of the father of genetics, J. G. Mendel, Brno. All of the participants carefully packed their posters and started their journey to Brno after breakfast.


The first stop in Brno was at the hill Petrov, exactly in the Cathedral of Saints Peter and Paul where most of participants climbed to the very top to admire the beauties of the city of Brno.

Through Zelný trh square and the Freedom Square we got to the town hall of Southmoravian region. Here we were welcomed by Mr. Parolek and Ms. Beranová, the Councillors of Southmoravian region, who welcomed us to Brno and gave us promotional materials. As a thanks for their hospitality we gave them T-shirs and mugs of our project. Nice highlight of the visit was beautiful view from the roof of the City hall, where everybody could admire the view of Brno, and especially the Špilberk castle.


After this nice visit it was the Poster Fair´s turn in the Centrum Mendelianum!

First, the Mendelianum Centre was introduced to participants – its individual parts, aim and main installations. After this introduction, participants prepared their posters and put them to prepared panels. Poster Fair was about to start! The vibe of conference hall of the Centre Mendelianum was incredible! A lot of positive energy was floating around together with plenty of ideas, questions and answers! All the participants were awarded by long applause and appreciation of organizes for doing a really amazing job!


The city tour was planned for the afternoon. There was free time for participants to see all the beautiful sights of Brno, for visiting cafés or local pubs and by six o´clock, everybody was invited to taste the traditional Czech meal – svíčková (marinated beef sirloin) with Czech beer or wine! Most of the participants liked this meal very much and a lot of them were actually looking forward to that! These were Czech and Slovak participants who knew this amazing meal very well!

After this very tiring day there was a journey back with a delayed train and one hour waiting for the next bus in Břeclav. However, neither this waitingspoilt our good mood and reminiscing about this amazing day while drinking tea or beer in a local pub.


Středa, 29. října - POSTER FAIR, BRNO

Středeční den představoval vyvrcholení všech aktivit, a to akcí Poster Fair, která se konala v městě působení otce genetiky, J.G. Mendela, v Brně. Účastnici pečlivě zabalili všechny své postery do tubusu a po snídani jsme již mohli vyrazit na autobus do Břeclavi, odkud jsme vlakem přejeli do Brna. První brněnská zastávka byla na vrcholu brněnského Petrova, přesněji v katedrále svatého Petra a Pavla, kde se většina účastníků vyšplhala až na vrchol, kde mohli obdivovat krásy Brna. Přes Zelný trh a náměstí Svobody jsme se dostali na krajskou radnici, kde jsme se dočkali milého přijetí. Krajští radní Jihomoravského kraje, pan Parolek a paní Beranová pozdravili a vedli krátkou rozpravu s účastníky projektu. Jako milé překvapení pro nás měli připravené propagační materiály, za jež jsme se jim vzápětí odvděčili tričkem a hrnečky s logy projektu.Na střeše sídla Jihomoravského kraje jsme poté s vlajkami udělali krásné fotky a vydali se vstříc centru Mendelianum, kde probíhal Poster Fair!

Nejdříve bylo centrum Mendelianum představeno účastníkům – jeho jednotlivé části, význam i hlavní expozice. Následně si účastníci ve trojících nainstalovali své postery na připravené panely a Poster Fair mohl začít! Atmosféra konferenční místnosti sálu centra Mendelianum byla neuvěřitelná! Proudila zde spousta pozitivní energie, nápadů, otázek a odpovědí! Všichni účastníci byli odměněni dlouhým potleskem a uznáním organizátorů za výborně odvedenou práci.


Odpoledne následovala prohlídka města. Účastníci měli volný čas na to, aby prošli další krásné brněnské památky, navštívili kavárny či místní pivnice a na šestou hodinu byli všichni pozváni na tradiční české jídlo, a to na svíčkovou s knedlíkem a pivem! Většina účastníků z této večeře byla nadšená a spousta se na ni dokonce i těšila dopředu! Jednalo se především o české a slovenské účastníky, kteří svíčkovou dobře znají!

Po náročném dni následoval přesun na zpožděný vlak, kvůli kterému jsme museli hodinu čekat v Břeclavi na další spoj. Ani toto čekání nás však neodradilo od dobré nálady a analýzy úžasného dne nad čajem či pivem v místním podniku!

Žádné komentáře:

Okomentovat