pátek 21. listopadu 2014

Tuesday, 28th October - EMPATHY AND INTEGRATION

This day was aptly named "Empathy and Integration" as it was exactly what our participants were experiencing for a considerable part of the day. We woke up to a crisp sunny morning and a pleasant surprise awaited in the form of a spacious gym that was our playground for the day.

This day was led under the professional supervision of two experts from the Center of Adapted Physical Activity from Palackého University in Olomouc (http://apa.upol.cz/). Experts Martin Kučera and Mgr. Radka Bartoňová brought a number of fascinating tools, such as eight sport wheelchairs, tandem bike or a hand-bike.


But we started slowly. As they say, you need to learn to walk before you can to run. So we first tried what it is like to be deprived of our sight in pairs. One was sighted while the other was not. The sighted person led the blind-folded one led them through a hurdle track or threw a ball (with bells inside) to and fro.


Then the participants were divided into four teams in which they chose one person who would be “blind”. The task of each group was to navigate the blind person through a hurdle track where they needed to find and fetch a coloured object. Initially, groups were allowed to navigate their blind ones using words. In the final round of this exercise words were forbidden and groups needed to come up with a set of sounds with which they navigated their blind ones.

After lunch we focused on the importance of social inclusion of visually impaired and physically disabled into the society and active life. We watched and discussed Paralympic games which was very emotional and even tears were shed how overwhelmed some of us were by the amount of empathy we felt with the visually impaired and physically disabled.

The day was still sunny in the afternoon and we were able to enjoy the fresh air by trying out tandem-bike cycling, experience the speed of a hand-bike or try what it is like to lead a blind(folded) person. The experts Martin and Radka also showed the participants how to transport a person in a wheel-chair down and up the stairs.


In the last part of the afternoon, the participants were divided into teams and were asked to create a physical game/activity which would include both a visually impaired person as well as a wheelchair user. It was a tough nut to crack but the participants battled it fiercely and succeeded.

In the evening we had a refreshing evening at the bowling club in Lednice, where even the most competitive individuals were able to finally use up all their skills.Úterý, 28. října - EMPATIE A INTEGRACE

Na státní svátek jsme se probudili do překrásného slunečného dne, kdy účastníky hned ráno čekalo milé překvapení ve formě změny pracovní místnosti z konferenční místnosti na Lázních Lednice do prostorné tělocvičny Základní školy Lednice.

Na místo před účastníky dorazili experti z Centra Aplikovaných Pohybových Aktivit (APA) z katedry tělesné kultury z univerzity Palackého v Olomouci (http://apa.upol.cz/). Experti Martin Kučera a Mgr. Radka Bartoňová dovezli spoustu skvělých pomůcek, mj. osm sportovních vozíků, tandemové kolo či handbike.


Začali jsme ale pozvolna. Nejprve jsme si slepotu "osahali" ve dvojicích, kdy jeden vidoucí druhého "nevidomého" vedl, vedl ho přes překážkovou dráhu, házeli jeden druhému balon (s rolničkou uvnitř), a pak se ve dvojici prohodili. Poté byli účastníci rozděleni do čtyř týmů, ve kterých měli za úkol navigovat jednoho „slepého“ po překážkové dráze tak, aby vyzvedl a přinesl určitý předmět. Zezačátku skupiny mohly používat k navigaci slova, ve finální verzi hry však slova byla zakázána a skupiny se musely domluvit na zakódovaných zvucích, kterými svým „slepým“ signalizovali kam jít.


Odpoledne jsme se věnovali v první části paralympijským hrám a důležitosti inkluze tělesně a zrakově postižených do všech složek aktivního života společnosti. Ve druhé části odpoledne, kdy nám počasí stále přálo, jsme vyzkoušeli tandemové kolo a handbike. Všichni účastníci si také vyzkoušeli, jaké to je vést slepého s bílou hůlkou po venkovním terénu.


Nechyběla také ukázka přepravy vozíčkáře do a ze schodů. 

V poslední části odpoledne pak účastníci byli rozděleni týmů, ve kterých měli za úkol sami vymyslet aktivitu, do které by začlenili člověka na vozíčku a zrakově postiženého. Skupinky se nám nad tímto tvrdým oříškem sice trochu zapotily, ale stálo to za to.

Po tomto náročném dni nás čekal osvěžující večer strávený na bowlingu, kde i ty nejkompetitivnější nátury byly schopné vytížit svého soutěživého ducha.

Žádné komentáře:

Okomentovat