čtvrtek 20. listopadu 2014

Sunday, 26th October - BIOETHICS

After Sunday breakfast we all warmed up for a day of learning about Bioethics with a little energiser before our first workshop began. Our first workshop was focused on Genetically Modified Organisms (GMO). It began with a PowerPoint presentation followed by a group debate about ‘What do you think about GMO?’

Then the participants were split into two groups, ‘For’ and ‘Against’, the ‘for’ argued that GMO will create more food and animals and the ‘against’ argued that GMO is not ethical, but the question I ask you is ‘what is ethical in Bioethics?’


Then the participants were divided into groups of 5 where they had to create their own genetically modified organisms (using potatoes, carrots, onion, etc.) and present their ideas to each other.


After a short coffee break we did team building exercises. We played a game based on finding out ‘what makes us unique’ and ‘what we as a group have in common’.

Continuing our day of learning about Bioethics other bioethical topics were introduced to participants. They enjoyed interesting presentations which were led by external experts in their field followed by another group discussion. Discussion is a powerful tool of bioethics and it is very important for bringing the participants and their thoughts together.


After our last coffee break the participants were divided into groups of 3. They then started to think about the introduction of the poster fair. The groups had to choose topics in Bioethics and then started working on their posters which they would later present in Brno on the following Wednesday.

The topics ranged from ‘When does life begin?’‘GMO’, ‘Euthanasia’, ‘Active Citizenship’, ‘Spinal cord injuries’, ‘Meat the future’ and ‘Monsato’ both based on GMO.


After dinner we organised a ‘Night Game’ for the participants, this consisted of 3 groups, each equipped with a map. Their task was to get to 3 places on the map and solve 3 different tasks. After each task was completed they were given a cue which would lead them to solve the game by guessing the final word. The tasks were to sing a song, find a word using a device and a complete list of brain teasers.


Neděle, 26. října - BIOETIKA

Po nedělní snídani jsme se všichni rozehřáli krátkým cvičením, abychom si užili den plný Bioetiky. Náš první workshop byl zaměřen na geneticky modifikované organismy (GMO), který začal prezentací a následně proběhla skupinová debata na téma “Co si myslíme o GMO?”.


Následně byli účastníci rozděleni do dvou skupin, z niž jedna byla zastáncem a druhá odpůrcem GMO. Skupina pro GMO zdůrazňovala, že pomocí této metody můžeme získat více plodin a zvířat. Na druhou stranu odpůrci nesouhlasili s touto metodou, protože není etická. Moje otázka ovšem zní “Co je etického na Bioetice?”.

Potom následovala další malá skupinová aktivita, ve které byli účastníci rozděleni do skupinek po 5 a zaúkolováni vytvořením jejich vlastní GMO (pomocí brambor, mrkve, cibule, atd.) a na závěr jej prezentovat ostatním. Po krátké přestávce jsme udělali teambuildingové cvičení. Hráli jsme hru zaměřenou na nalezení “co mě dělá ve skupině jedinečným” a “v čem je skupina stejná, tudíž silná”.


Odpolední část pokračovala druhým workshopem ohledně dalších bioetických témat. Všichni jsme si užili zajímavé prezentace, které byly vedeny externími odborníky a na závěr zakončeny skupinovou diskuzí. Přičemž diskuze je v těchto tématech velice silným nástrojem. 


Po naší poslední přestávce byli účastníci rozděleni do skupin po třech. Byl jím představen koncept “poster fair” a následně si měli zvolit vlastní téma z bioetiky, na kterém začali pracovat. Práce všech skupin byly vystaveny v Brně a skupinami odprezentovány ve středu. Skupinami zvolené témata na “poster fair” byly: Kde začíná život?, GMO, eutanazie, aktivní občanství, poranění páteře, maso budoucnosti a Monsato.


Po večeři jsme pro účastníky uspořádali “Noční hru” pro 3 skupiny s mapou. Úkolem bylo dle mapy najít 3 místa a splnit jednotlivé úkoly. Po splnění každého úkolu skupiny dostali klíče k vyřešení hry a uhádnutí soutěžního slova. Úkoly byly: zazpívat společně písničku, nalézt dané slova pomocí speciálního zařízení a vyřešit sérii hlavolamů.

Žádné komentáře:

Okomentovat