pátek 21. listopadu 2014

Monday, 27th October - INTERACTIVE GENETICS

The day began with a very warm welcome from the mayor of Lednice at local Town Hall. We were given his blessings and some commemorative gifts.


But the part everybody was eagerly waiting for was yet to come. As the next part of the morning program was visiting Lednice Chateau and its surroundings. But first we got to experience what it was like to be rich back in the days when a marvellous tour conductress with remarkably witty remarks guided us through the distinctive and admirable rooms of the chateau.
 

Then we took a walk through the area heading for a local oddity – the Minaret. Ultimately we were let down a bit as it was closed for maintenance. Staying positive we took a boat ride back to the chateau.


The program in the afternoon was dedicated to an interactive DNA workshop. It started with brief information about this very important molecule, so we could utilize this knowledge when set up for a few tasks. For example we had to decipher single letters from a DNA sequence in order to figure out names of some of the most prominent scientists that took part in the unravelling the mystery of the DNA. The final challenge, that took place outside when the weather was sunny, was to make couples and enhance your newly created baby in a way each couple found important. In the end we started working on our posters for the Wednesday fair.


Luckily for us, the day was not over yet. Something both expected and unexpected had been waiting for us. The Night of Prejudices! Each country drew a different country and was instructed to make a short play about how the people from the drawn country are usually stereotypically perceived in their homeland. With no hard feelings everybody had a great time and even if we recognized some of the national flaws, we laughed a lot!Pondělí, 27. října - INTERAKTIVNÍ GENETIKA

Náš den začal na lednické radnici, kde se nám dostalo vřelého přivítání od pana starosty. Zároveň jsme obdrželi několik upomínkových předmětů, aby se nám na pobyt v Lednici krásně vzpomínalo.


Ovšem program, na který jsme všichni toužebně čekali, měl teprve přijít. Další částí ranního bloku aktivity totiž byla návštěva lednického zámku a jeho okolí. Zpočátku jsme mohli na vlastní kůži pocítit, jak se v tehdejších dobách měli bohatí lidé, zatímco nás paní průvodkyně s velmi osobitým humorem a vtipnými připomínkami prováděla jedinečnými a honosnými zámeckými pokoji. Následně jsme se vydali na procházku parkem vstříc místní pozoruhodnosti – minaretu.


Na konci jsme ovšem byli poněkud zklamaní, neboť byl minaret pro nutné opravy uzavřen. Snažili jsme se ovšem zůstat dobře naladěni, k čemuž nám pomohla zpáteční cesta lodí.

Odpolední program byl věnován interaktivnímu DNA workshopu. Ten začal krátkou přednáškou obsahující informace o této nadmíru důležité molekule, abychom mohli následně tyto vědomosti uplatnit při plnění zadaných úkolů. Například jsme měli dešifrovat jednotlivá písmena ze sekvence DNA, abychom zjistili jména několika velmi významných vědců, kteří se podíleli na odhalování záhad obklopujících DNA.


Poslední výzvou, kterou jsme plnili venku na sluníčku, bylo utvořit páry a vylepšit si naše nově počaté dítě tak, jak každý pár uznal za vhodné. Nakonec jsme začali práci na našich posterech, které jsme měli prezentovat ve středu na přehlídce.

Naštěstí pro nás den ještě neskončil. Něco jak očekávaného, tak překvapujícího na nás teprve čekalo. Noc předsudků! Každá země si vylosovala jinou zemi a měla zahrát krátké představení o tom, jak jsou lidé z jimi vylosované země obvykle vnímáni v jejich domovině. Bez jakékoliv zloby či urážek se všichni bavili a i když jsme některé z našich národních kazů jednoznačně rozeznali, věru jsme se nasmáli!


Žádné komentáře:

Okomentovat