pátek 21. listopadu 2014

Thursday, 30th October - ACTIVE CITIZENSHIP

The last working day of activities was dedicated to finding out how we can use what we learnt during the project. After morning pilates energizer (which was also great as a wake-up activity) we watched a short video about people helping each other and so contributing to a better community atmosphere. This was a nice introduction to what followed.


First of all we discussed in international groups what the term ‘active citizenship’ meant to us and then we presented our groups’ consensus to the others. Most of us agreed that it includes contributing to our community life, helping others, solidarity, solving problems by ourselves and not only waiting for what the (local) government to do it for us. However, we hit one interesting problem, too: as the Netherlands is monarchy, there are no citizens at all, and active involvement in civil society is quite difficult as well. But at this point it was time to get really active. We divided ourselves into national groups and got clear but not simple task: to find a solution for one problem that afflicts us in our country or community and present it. It was quite interesting to see how many different issues are there to be solved.

Whereas some groups would tackle inactivity of young people, other would try to improve communicating abilities in foreign languages. One of the groups presented us a nice (and already working) example of how to support solidarity in a community.


Unfortunately, all good things come to an end. And so our project had to abide by this cruel rule of the universe too. In the afternoon there were the very last activities left, during which we evaluate the whole week – fairy-tales reflection, circle of candles (people pass on a candle, whoever has the candle can share any ideas, thoughts and impressions) and writing of messages to paper stuck on our backs. We also finally discovered who our secret friends were. After official project closing and awarding Youthpasses we said goodbye during a farewell party.Čtvrtek 30. října - AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

Poslední den aktivit byl věnován tomu, jak můžeme uplatnit v praxi všechno to, co jsme se naučili během celého projektu. Po ranním „pilates-energizeru“ (který nás také pořádně probral) jsme shlédli krátké video o řetězci lidí, kteří si vzájemně pomáhají a tím přispívají mj. k lepší atmosféře v jejich komunitě. To byl pěkný úvod k tomu, co mělo být hlavním tématem dopoledních aktivit.


Nejprve jsme v mezinárodních skupinách diskutovali o tom, co pro nás znamená termín „aktivní občanství.“ Většinou jsme se shodli na tom, že jde o přispívání ke společnému životu naší komunity, pomáhání ostatním, solidaritu, proaktivní řešení problémů namísto čekání, co udělá vláda a úředníci. Narazili jsme však také na zajímavý problém, neboť v Nizozemí, které je konstituční monarchií, občané prakticky neexistují a také uplatňování u nás běžných občanských svobod (demonstrace, happeningy apod.) je tam dosti obtížné. Ale to už přišel čas na praktický workshop. Dostali jsme jasný, ale nikoli jednoduchý úkol: najít řešení pro jeden problém, který nás v naší komunitě trápí. Bylo zajímavé sledovat, kolik různých otázek je potřeba vyřešit. Zatímco jedna skupina chtěla bojovat s neaktivitou mladých lidí, druhá se zaměřila na zlepšení nízké úrovně komunikačních schopností v cizích jazycích. Jeden tým nás také seznámil s hezkým (a navíc již vyzkoušeným) nápadem, jak podpořit solidaritu v komunitě.


Bohužel vše musí jednou skončit. Nejinak tomu bylo s tímto projektem. Na odpoledne tak zbyly už jen poslední aktivity, během nichž jsme hodnotili uplynulý týden – reflexe prostřednictvím pohádkového příběhu, kruh svíček (jednotliví účastníci si předávají svíčku, kdo ji právě má, může sdílet své myšlenky a dojmy) a psaní vzkazů na papír, nalepený na zádech. Také jsme konečně zjistili, kdo byl náš „tajný přítel“, který nám celý týden zpříjemňoval dárky a drobnými pozornostmi. Po oficiálním ukončení projektu a předání Youthpassů jsme se rozloučili a užili si poslední společné chvilky na rozlučkové party.

1 komentář: