neděle 7. září 2014

CTS project approved!


The project Connecting through Science was supported by the Erasmus+: Youth in Action grant. This Youth Exchange will be held in the week of 24th – 31st October 2014 in Lednice, Czech Republic (South Moravian region) and it will connect young people interested not only in science but also in self-education, active citizenship and meeting new people from all over Europe, specifically from: Czech Republic, Estonia, Croatia, Netherlands, Slovakia and Slovenia.


Projekt Connecting through Science byl podpořen grantem programu Erasmus+: Mládež v akci. Tato výměna mládeže se bude konat od 24. do 31. října 2014 v Lednici na jižní Moravě a bude spojovat mladé lidi, kteří mají zájem nejen o vědu, ale i o sebevzdělání, aktivní občanství a poznávání nových lidí z celé Evropy, konkrétně z: České republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska.

Žádné komentáře:

Okomentovat